T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar Sergisi - Millet Kütüphanesi

Hatt-ı Hümayunlar padişahlara ait el yazıları olması yönüyle kültür tarihi açısından ilk elden verilerdir. Bu çalışmalar dönemin padişahlarının devlet yönetimine, o dönemdeki önemli olaylara bakış açılarını yansıtan en önemli eserlerdir. “Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar” isimli sergide, Kanuni Sultan Süleyman’dan son padişah Vahdettin’e kadar 8 ferman, 9 berat, 6 defter ve 93 adet hatt-ı hümayun yer almaktadır.
ŞEHİR:Ankara
YIL 2020

Önceki Proje
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI MÜZESİ (CSO)
Sonraki Proje
OKÇULUK MÜZESİ